2020. április 6.
Megosztás 0

Bevezető

Szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Ügyfeleinket, hogy rendelkezésünkre bocsátott adataikat feltétel nélkül a hatályos jogszabályoknak megfelelően a tisztesség követelményeknek megfelelve gyűjtjük és kezeljük. Irodánk megtesz minden tőle elvárhatót azért, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatok maximális biztonság mellett kerüljenek tárolásra, és Ügyfeleink személyéhez fűződő jogai ne sérüljenek.

Ilyen irányú kérés esetén részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk tárolt és kezelt adatokról, azok törlését, és transzportálását bármikor kérheti munkatársainktól az info@vedjegy.ma e-mail címen.

Rendelkezésünkre bocsátott adatokat kizárólag Adatvédelmi nyilatkozatunkban szabályozott célból és módszerrel Ügyfeleink és irodánk tevékenységének, szolgáltatásának teljesítése érdekében gyűjtjük, tároljuk, és kezeljük, kizárólag olyan terjedelemben, ami a szolgáltatásunk nyújtásához elengedhetetlenül szükséges.

Általunk tárolt és kezelt adatokat minden esetben a legmagasabb informatikai védelemmel ellátott felületen kerülnek tárolásra, amelyek a személyes adatok védelméhez szükséges és a személyes adatok védelmének érvényre juttatásához szükségesek.

Irodánk teljes körű személyi és technikai feltételek birtokában folytatja tevékenységét, ezzel megelőzve a személyes adatok illetéktelen vagy jogellenes megváltoztatását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát vagy törlését. Szervereinken tárolt adatok megfelelő védelemmel rendelkeznek mindenfajta számítástechnikai behatolás ellen.

Kérjük, hogy Irodánk Adatvédelmi tájékoztatását kövesse figyelemmel, és amennyiben kérdése merülne fel, forduljon bátran bármelyik kollégánkhoz segítségért.

Adatvédelmi tájékoztatás

Rendelkezésre bocsátott adatok védelméről

Birtokunkba került személyes adatait Irodánk, 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.) szerverein tárolja.

A vedjegy.ma weboldal használatához ügyfeleinknek és általános felhasználóknak semmilyen adatot nem kell megadniuk. Személyes adatok (név; email cím) megadása kizárólag olyan kiegészítő szolgáltatása esetén lehet szükség, amikor a felhasználó kifejezetten szeretné, hogy Irodánk kapcsolatba kerüljön vele. Extra szolgáltatásaink:

  • hírlevél szolgáltatásunk: tájékoztató levelek, melyre külön ablakon keresztül tud a felhasználó feliratkozni, és friss tartalommal összefüggő hírekről kap tájékoztatást.
  • védjegykereső: védjegy megadását követően, illetve annak védelmi körét megjelölve (EU, WIPO, Magyar) tájékoztatást küld a rendszer Irodánk számára, amivel egy előzetes keresést tudunk elindítani a védjegy elérhetőségével kapcsolatosan.

A kiemelt szolgáltatásokat akkor tudják ügyfeleink elérni, ha a megfelelő mezőben, feltünteti nevét, emailcímét, a védjegykereső szolgáltatásnál a keresni kívánt védjegyet is. Kérjük ügyfeleinket, hogy a szolgáltatás eredményes használatának érdekében valós adatokat adjanak meg a kitöltendő mezőbe. Minden rendelkezésünkre bocsátott adatot önkéntes adatszolgáltatásként kezelünk. Irodánk az adatok szolgáltatásának önkéntességét nem vizsgálja. Minden weblapon történő adatszolgáltatást Irodánk úgy tekint, hogy polgári és büntetőjogi felelősség tudatában valóságnak megfelelően lett megadva. Az adatvédelmi jogszabályok tükrében minden ügyfelünknek lehetősége van Irodánk számára eljuttatott adatai tekintetében felvilágosítást kérhessen, az adatok törlését kezdeményezhesse, adatai transzferjét jelezze felénk. Irodánk kizárja felelősségét a felhasználó magatartására visszavezethető személyes adatokból fakadó károkozásért. Irodánk a weblapunk szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatokat kezeli. Nem kezelünk olyan adatot, amely a felsorolt szolgáltatáson kívül szükségesek, melyek fizetési tranzakciókhoz kapcsolódnak (bankkártya adatok, paypal stb.). Irodánk nem vállal felelősséget olyan adatkezelésért, amely weblapunkról más oldalra történő átirányítás során keletkezik. Nem bocsátunk harmadik fél rendelkezésére ránk bízott adatokat, például nyereményjáték, promóciók, egyéb kampányok teljesítéséhez.

Az adatkezelés leghosszabb időtartama, a megadást követő 2. naptári év. A meghatározott időszakot követően a rendelkezésünkre bocsátott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

Az adatkezelés célja

Irodánk adatkezelési célja, a hazai és nemzetközi jogszabályokban megfogalmazottak szerint, a kínált szolgáltatás eléréséhez szükséges és arányos keretek között folytatja.  Elsődleges cél az általunk biztosított szolgáltatások teljesítése és ismertetése elektronikus eszközökön keresztül (weblap). Az adatkezelés eredményeként, lehetőség nyílik, az ügyfelek tájékoztatására, marketing anyagok küldésére, promóciós ajánlatok közlésére. Irodánk adatfeldolgozó partner felhasználásának jogát kifejezetten fenntartja. Az adatok kezelése kiterjedhet az Európai Unión belüli és azon kívüli országokban.

Cookie-k; és kapcsolattartás

Amennyiben ügyfeleink önkéntesen feliratkoznak hírlevél szolgáltatásunkra, abban az esetben hozzájárulnak ahhoz, hogy elektronikus levélben reklámanyagot is kaphatnak, az aktuális változásokról, ajánlatainkról, promócióinkról. Amennyiben úgy dönt, hogy nem kívánja tovább igénybe venni szolgáltatásunkat, kérésre megszüntetésre kerül. A szolgáltatás igénybevétele nem függ a személyes adatok honlapon történő megadásától.

Szeretnénk ügyfeleink figyelmét felhívni arra, hogy honlapunk Cookie-kat használ. A Cookie-k olyan kis méretű fájlok, amik a böngészőben mentésre kerülnek és az oldalak tárolják a felhasználói élmény javításának érdekében. A tárolt fájlok segítenek a felhasználó azonosításában, és a látogatott oldal személyre szabását teszi lehetővé. Honlapunk többféle Cookie-t alkalmaz

Honlapunk Cookiebot alkalmazást használ, melynek segítségével, széles spektrum nyílik felhasználóink előtt az egyes Cookiek letiltásával engedélyezésével, és megismerésével kapcsolatosan.

Bővebb információ elérhető: https://www.cookiebot.com/en/functions/

Ügyfeleink jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatosan

Ügyfeleink Irodánknál szabadon tájékozódhatnak a kezelt adatokról, a kezelés módjáról annak időtartamáról.  Kérhetik adataik helyesbítését, törlését vagy áthelyezését más adatkezelőhöz. Írásbeli megkeresést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül irodánk az adatvédelmi kérelmet feldolgozza annak tartalma szerint. Irodánk adatvédelmi felelőssel nem rendelkezik, de teljeskörűen vállalja,  az adatvédelemmel kapcsolatos eljárások ellenőrzését esetleges adatvédelmi incidens esetén a közvetlen tájékoztatást. Amennyiben Ügyfeleink adataiban változás következik be úgy a rendelkezésünkre álló adatokat a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül helyesbítjük. Amennyiben ügyfeleink részéről írásos kérelem érkezik, a kezelt adatokat a kérelem beérkeztétől számított 5 munkanapon belül töröljük. Töröljük továbbá a rendelkezésünkre bocsátott adatokat, amennyiben arról kapunk tájékoztatást, hogy az adatkezelés jogellenesen történt, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés határideje lejárt, illetve, ha azt Hatóság vagy Bíróság elrendelte. Amennyiben Társaságunk a beérkezett kérelemnek 5 munkanapon belül nem tesz eleget, 30 napon belül írásban közli annak indokát Ügyfeleinkkel.

Szerzői jogok, szellemi tulajdon

A Vedjegy.Ma honlapján közzétett, illetve marketing anyagaiban használt minden közölt adat/ismeret/tény/információ tekintetében minden szerzői jogot és a Polgári Törvénykönyvben védett ismeretként körülhatárolt jogokat kifejezetten fenntartja. A honlapon, illetve marketing anyagokban közölt adatról/tényről/ismeretről a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül másolatot készíteni tilos. A fentiekben körülhatárolt tartalmak felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye alapján lehetséges. Jogsérelem esetén minimum 5000 Euró / jogsérelem kártérítési igény kerül kilátásba helyezésre kiegészítve a felmerülő jogi eljárások költségeivel.