2020. április 6.
Megosztás 0

EUIPO dióhéjban

Az EUIPO, az Európai Unió mintegy 28 tagállamát körülölelő hivatala végzi a közösségi védjegyekkel kapcsolatos eljárásokat. Az összes meglévő, valamint jövőben csatlakozó országban érvényes lesz az EU területére elnyert oltalom, és mindössze egyetlen online bejelentés szükséges hozzá. Alapvetően 10 évre szól, de korlátlan alkalommal megújítható további 10 éves ciklusokra.

Mi részesülhet közösségi oltalomban?

Különféle megjelöléseket hívhatunk európai uniós védjegynek à szóösszetételeket, személyneveket, számokat, betűket, változatos alakzatokat, képeket, hangokat, ábrákat, valamint formákat. A formavédjegy vonatkozhat a termékre, illetve annak egyedi csomagolására is.

Nagy könnyebbség, hogy a 2017-ben módosított 2015/2424/EU rendelet szerint már nem kötelező előírás a grafikai ábrázolás. Ma már több, mint 11 millió lajstromozott védjegy szerepel az EUIPO nyilvántartásában. Az eljárás eredményes befejezését követően az elnyert oltalom kezdő időpontja a benyújtás, nem pedig a lajstromba vétel napja.

Hogyan zajlik maga az eljárás?

Be kell jelenteni az oltalmazandó védjegyet, majd az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala számot vet a meghatározott körülményekkel, tehát eldönti, hogy a kérdéses védjegyet lajstromba lehet venni, vagy sem.

A vizsgálati időszak főbb mozzanatai

A bejelentési eljárás alapdíja 850 euróba kerül. Ezt az alapdíjat a bejelentés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül szükséges kifizetni. Kizárólag azokat a kérelmeket vizsgálják meg, melyek díját kifizették. Az alapdíj egy osztályra vonatkozik, melynek kiterjesztése további költséget jelent az igénylőnek.

A bejelentés kézhezvételétől számítva kezdődik az úgynevezett vizsgálati időszak. Az előírásokat szem előtt tartva osztályozzák a védjegyet, ellenőrzik annak alaki követelményeit, illetve feltárják az esetleges feltétlen kizáró okokat. Feltétlen kizáró ok lehet az, ha a bejelentett védjegy nem alkalmas egyértelmű megkülönböztetésre, vagy túlságosan leíró jellegű.

A fentieket követően a bejelentés egészét lefordítják annak érdekében, hogy az az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhetővé váljon. Ajánlott opciónak számít a keresés. E folyamat során ellenőrzik, hogy a védjegy megfelel-e az egyediség követelményének, vagy lajstromba vették-e már korábban. Összehasonlítják a már nyilvántartásban szereplő védjegyekkel, vizsgálják, miben és mennyire hasonlítanak egymásra. Eredményeiket a közzétételt megelőzően továbbítják a kérelmezőnek.

Élni a felszólalás jogával

Amennyiben nagyon hasonló, vagy konkrétan azonos korábbi védjegy nyomára bukkannak, azok jogosultjait tájékoztatják a bejelentett védjegyről. Ütköző védjegyek esetén, a később bejelentett védjegy nem válik elérhetővé kérelmezője számára, hiszen annak már van jogosultja egy korábbi lajstromozási eljárásnak köszönhetően. Az érintett jogosult felszólalást nyújthat be a kérelmező védjegyét érintően. Felszólalásában kifejtheti, hogy álláspontja alapján miért vitatható az adott védjegy jogosultsága.

A felszólalásnak alapvetően két oka ismeretes: korábbi jog fennállása vagy feltétlen kizáró ok.

Amennyiben a vizsgálati időszak során hibát észlelnek, az illetékes munkatársak tájékoztatják a bejelentőt, akinek 2 hónap áll majd rendelkezésére, mint hiánypótlásra nyitva álló időszak.

Előfordulhat olyan helyzet, amikor a benyújtott kérelem elutasításra kerül. Ebben az esetben még mindig van lehetőség nemzeti oltalom igénylésére.

Az osztályozás fontossága

Az oltalom tárgyát képező terméket vagy szolgáltatást osztályozni szükséges, mely során a jellegüket is félreérthetetlenül kell feltüntetni. A hivatal ellenőrzi ennek pontosságát, helyességét.

Már a benyújtásnál lehetőség nyílik harmonizált adatbázis használatára, ami jelentősen megkönnyíti az eljárást, rövidül az átfutási idő és szinte garantált a siker, hiszen a rendszer automatikusan jóváhagyja a feltüntetett áru- és szolgáltatásjegyzéket. Az űrlapon szereplő kifejezéseket korábban valamennyi Európai Unió területén elhelyezkedő nemzeti hivatal elfogadta, s ez a hivatalos nyelvekre történő lefordítást is magában foglalja, így azzal a folyamattal is csökken az eljárás időtartama. Mindezek könnyítik az EUIPO munkáját.

Fontos megemlíteni a Fast Track elnevezésű választható eljárást, mely egy gyorsított ügymenetet takar. Amennyiben a kérelmező ezt igényli, úgy hamarabb kerülhet sor a közzétételre.

A védjegy lajstromba vétele

Természetesen a kérelmet alakiság szempontjából is vizsgálják a hivatal munkatársai, s ha mindent megfelelőnek találtak, továbbá egyik potenciális jogosult sem emel kifogást a bejelentés ellen, a védjegyet lajstromba veszik és közzéteszik a tényt az unió összes hivatalos nyelvén.

A lajstromba vétel nem jár további költséggel.

Az EUIPO kibocsát egy védjegyokiratot, mely az online felületből könnyedén letölthető, papír alapú példányt nem készítenek külön. Viszont, ha az újdonsült jogosultnak szüksége lenne egy másolatra, lehetősége van igényelni hitelesített, illetve nem hitelesített formában.

Azok a felek, akiket a hivatal határozata hátrányosan érint, fellebbezéssel élhetnek a jogerős döntés ellen.

Az elengedhetetlen szakértelem

A metódus rövid bemutatását követően világossá válik, hogy az ügyfélbarát, pozitívumokkal teli eljárás tengernyi kihívást rejt magában.

Irodánk megbízható szakértelmet kínál azoknak, akik hatékony munkánk révén gyorsan szeretnének hozzájutni a teljeskörű oltalmat élvező Európai Uniós védjegyhez.

Körültekintően járunk el ügyeinek vitele folyamán, aminek köszönhetően nincs hosszú hónapokig tartó várakozás, bonyodalom. Teljeskörű kutatásainkkal a bejelentés elutasításának lehetőségét is igyekszünk a minimumra szorítani.

Számunkra fontos az Ön sikere! Ne tétovázzon, keressen minket még ma!