2020. április 6.
Megosztás 0

Az Európai Unió egész területére kiterjedő védelem elnyerése érdekében a lajstromoztatni kívánt védjegynek mindenképpen meg kell felelnie bizonyos követelményeknek. A kritériumokat az EU egyik rendelete tartalmazza, a főbb változásokat alább kívánjuk részletezni, hogy időt és energiát spóroljunk meg Önnek. Segítségünkkel nem kell hosszú, végtelennek tűnő órákon keresztül tanulmányoznia ezt a bonyolult dokumentumot.

AZ RENDELETMÓDÓSÍTÁS HÁTTERE

2016.március 23-tól beszélhetünk európai uniós védjegyről, azt megelőzően a közösségi védjegy kifejezést használtuk. Az elnevezés megújítása mellett temérdek praktikus előírást hozott a 207/2009/EK rendelet 2016-ban történt módosítása. Érintették a díjrendszert, a vizsgálati szakaszt, a feltétlen kizáró okokat, a felszólalást, a törlést, a viszonylagos kizáró okokat, továbbá a fellebbezést is.

A rendeletben lefektetett alapelvek érvényesülése sziklaszilárd módon biztosított, a módosítás alapvető célja az egyes eljárások egyszerűsítése volt, emellett pontosították a hatáskörrel rendelkező hatóságok feladatkörét is. A benne megfogalmazott gondolatok közelíteni hivatottak a közösségen belül fellelhető tagállamok együttműködési keretét, illetve a gyakorlati működést.

A módosított EU rendelet 2017. október 1-jén lépett hatályba. Egyértelműen kitűnik belőle, hogy a jogalkotó próbál felzárkózni a modern technológia folyamatos fejlődéséhez, igyekszik lépést tartani az internet adta lehetőségekkel.

GRAFIKAI ÁBRÁZOLÁS

Míg korábban követelmény volt a grafikai ábrázolás, az újonnan benyújtott védjegybejelentéseknél ez már nem szükséges. A megjelöléseket a módosítás hatálybalépésétől bármely megadott formában be lehet nyújtani, s ezek köre igencsak széles. Az viszont rendkívül fontos, hogy egyértelmű és önmagában teljes ábrázolást csatoljunk, mely objektív, tartós és érthető.

Célként fogalmazódott meg az is, hogy a lajstromozásra kerülő védjegytételek világosabbá, könnyen fellelhetővé váljanak.

A védjegyrendelet végrehajtásáról alkotott rendelet (EUV Vhr.) tartalmazza a leggyakrabban előforduló védjegytípusokra nézve kötelező szabályokat, kritériumokat. Ezek a megjelenésre, valamint a technológiai követelményekre vonatkozhatnak amellett, hogy szem előtt tartják sajátos jellegüket, valamint alkotóelemeiket. Nem titkolt szándék a formai okokra alapított kifogások számának csökkentése sem, melyet a rendelet immáron hatékonyabban tud szolgálni.

Végső, de egyáltalán nem elhanyagolható cél a jogbiztonság megerősítése és fenntartása, mely kedvezően hat a rendszerben már jelen lévő jogosultakra és a leendő kérelmezőkre is.

Az EUIPO által elfogadott formátumok a gyakori védjegyek tekintetében:

 

A védjegy típusa

Leírás szükséges?

Előírt formátum

Szó

Nem N.A.

Ábrás

Nem JPEG

Alak

Nem JPEG OBJ STL X3D

Pozíció

Választható (korábban kötelező) JPEG

Minta

Választható JPEG

Szín (egy)

Nem JPEG

Szín (kombináció)

Választható (korábban kötelező) JPEG

Hang

Nem JPEG MP3 (max. 2 Mb)

Mozgás

Választható (korábban kötelező) JPEG MP4 (max. 20 Mb)

Multimédia

Nem MP4 (max. 20 Mb)

Hologram

Nem JPEG MP4 (max. 20 Mb)

 

TANÚSÍTÓ VÉDJEGYEK

Megjelent egy új típusú védjegy az EU védjegyek között, ez a tanúsító védjegy. Korábban az egyes nemzeti rendszerekben már előfordult, ezért nem teljesen számít ismeretlennek.

Pontos meghatározása:

“Olyan védjegy, amely alkalmas arra, hogy a védjegyjogosult által az anyagösszetétel, az áruk gyártási módja, illetve a minőség, a pontosság vagy egyéb jellemzők tekintetében – a földrajzi eredet kivételével – tanúsított árukat és szolgáltatásokat megkülönböztesse az ilyen tanúsítással nem rendelkező áruktól és szolgáltatásoktól.”

Tehát, abban az esetben ajánljuk ezt a fajta védjegyet, amennyiben az áru vagy szolgáltatás különleges, sajátos tulajdonságai védelmének érdekében indokolt.

A tanúsító védjegy nevéből adódóan igazol valamit. Megmutatja, hogy az adott áru vagy szolgáltatás a védjegy használatára létrehozott szabályzat kritériumainak megfelel, a tanúsító védjegy jogosultjának felelősségi körébe tartozik. Ez minden esetben különválik attól a vállalkozástól, amely a kérdéses árut előállítja, szolgáltatást nyújtja, valamint magát a tanúsító védjegyet a gyakorlatban használja.

TANÚSÍTÓ VÉDJEGY BEJELENTÉSE

A bejelentés során szükséges nyilatkozni arról, hogy a kérelmező tanúsító védjegy alatt az európai uniós tanúsító védjegyet érti, arra tartana igényt.

Az eljárás elektronikusan zajlik és 1500 euróba kerül.

Azt a szabályzatot, amely a védjegy használatára vonatkozik, a bejelentés napját követő két hónapon belül kell csatolni úgy, hogy meghatározzák benne a tanúsítandó áruk és szolgáltatások jellemzőit, a jogosult által alkalmazható vizsgálati és ellenőrző intézkedéseket, illetve konkrétan a használatra vonatkozó kötelező előírásokat, természetesen a lefedett áruk és szolgáltatások listája mellett.

Fontos megemlíteni, hogy az így benyújtott védjegy jogosultja nem folytathat olyan gazdasági tevékenységet, mely kiterjed a tanúsítással rendelkezővel azonos termékek és szolgáltatások nyújtására is.

Az eljárás tekintetében végbement változásokat most kiemelten nem részleteznénk, hiszen rengeteg kisebb módosítást eszközöltek. Ezek jelentősége úgyis a gyakorlatban mutatkozik meg.

Ügyfeleinknek bármikor szívesen nyújtunk személyre szabott tanácsadást a legszínesebb palettán mozogva. Nálunk bármilyen problémára található megoldás. Keressen minket még ma!