2020. április 6.
Megosztás 0

Sokan úgy gondoljuk, hogy egy cégeljárás során bejegyzett név elegendő védelmet nyújthat vállalkozásunk számára. Sajnos a gyakorlatban ez koránt sincs így. Gyakran előfordulhat olyan eset, hogy a mi nevünkhöz hasonló névválasztással, (mely a végeljárás esetén a cégkizárólagosság elvének maradéktalanul megfelel) bejegyeznek egy olyan céget, amelyik hasonló tevékenységet folytat, mint mi és a termékpalettánk is nagymértékben egyezik. Mi történik ilyenkor? Hosszú és költséges peres eljárás során jó esetben végül megítélik az igazunkat és évekkel később kártérítési igénnyel fordulhatunk a jogunkat sértő személy felé.

Mivel kerülhetjük el az ilyen helyzeteket?

A legfontosabb tisztázandó kérdés, hogy manapság egy sikeres vállalkozás sikeres „brandet” is épít maga köré ettől válik egyedivé és ezzel teszi könnyebbé a fogyasztói célcsoportja számára, hogy kiválasszák saját termékeit a piacon elérhető termékpalettáról. Ennek megkönnyítésére hoznak létre olyan sajátos jelzéseket a termékeken, amik megkönnyítik a választást. Ezeket a megjelöléseket nevezzük árujelzőknek, amik speciális jogi védelemben részesülnek. Ahhoz, hogy ezt a védelmet élvezhessük, egy speciális regisztrációs (lajstromozási) eljáráson kell keresztülmennünk, aminek következményeként az eljáró hatóság nyilvántartásba veszi védjegyünket és biztosít az oltalom fennállásáról. Az oltalom birtokában sokkal könnyebb a bizonyítás egy esetleges jogvita során így költséghatékonyabban és gyorsabban zárhatók le ezek a viták. Nem elhanyagolható tény, hogy a védjegy jogosultság önálló vagyonjogi igényként jelentkezik melynek értéke van. Ez a lajstromozást követően konkrétan meghatározható értékként a vállalkozásba apportálható és értékemelő tényező lehet.

Nincs még védjegyoltalmam hogyan kezdjek hozzá?

A bejelentés megkezdéséhez mindenképpen ajánlott szakértői segítség igénybevétele. Magyarországon a védjegybejelentési eljárás közepesen hosszú eljárások közé tartozik, és rengeteg olyan elemet tartalmaz, amely kifejezett szaktudást igényel. Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az a hatóság, amely a védjegybejelentésekkel foglalkozik. Az eljárás papír és elektronikus nyomtatványon is elindítható, és táblázatos rendszerben meghatározott eljárási díj lerovása szükséges. Az eljárás során a hivatal papír alapon közli a lajstromozás tényét, a benyújtás napjára visszamenő hatállyal sikeres lajstromozás esetén.

A magyar szabályozás kitart a grafikailag ábrázolhatóság követelménye mellett. Ennek értelmében, mivel alapvetően papír alapú eljárásról beszélhetünk olyan formában kell a lajstromozási kérelmet benyújtani, hogy az oltalom alá helyezni kívánt védjegy azonosításához szükséges információk papír alapon megjeleníthetők legyenek. Így egy dallam védjegyként történő lajstromozása esetén a dallam hangjegyeit papír alapon ábrázolni kell és úgy kerülhet csak védjegyoltalom alá.

A védjegy kulcsa az áruosztály. Figyelemmel arra, hogy a védjegy lajstromozásának költsége nagyban függ a megjelölt áruosztályok számától elengedhetetlen annak a tisztázása, hogy milyen és mennyi áruosztályt jelöljünk meg a lajstromozási eljárás során. Célszerű az általunk forgalmazott termékpalettával kapcsolatos áruosztályt megjelölni, mivel az adott áruosztályra él majd a védettségünk. Itt körültekintően kell eljárnunk mert, ha például olyan áruosztályt is megjelölünk, ahol nem folytatunk tényleges védjegyhasználatot, akkor egy későbbi lajstromozás megfoszthat minket az adott osztályban történő védelemtől, kivéve, ha jóhírű védjeggyel rendelkezünk lásd: jóhírű védjegy. A pontosan kiválasztott áruosztály segítséget nyújt abban, hogy a legkisebb költséggel a legnagyobb jogi védelmet élvezhessük termékünk tekintetében. Az eddig leírtakból is kitűnik, hogy a védjegylajstromzási eljárás igen komplex feladat. Szakértő kollégáink a hét minden napján rendelkezésére állnak felmerülő kérdései tisztázásában.