2020. április 6.
Megosztás 0

Magyarország gazdasága 1989 után teljesen más irányt vett, az addig túlnyomórészt állami tulajdon szerepét átvette a magántulajdon. Rövid idő alatt kiépült a még napjainkban is egyre hatalmasabb teret hódító piacgazdaság. A piaci verseny szereplői számára fontos, hogy az általuk kínált árukat és szolgáltatásokat ne lehessen összetéveszteni, hamisítani, illetve utánozni, hiszen az akadályozná őket a szabad érvényesülésben, valamint méltánytalan helyzetet eredményezne.

A fentiek elkerülése érdekében lehet védjegyoltalmat igényelni, melynek köszönhetően a jogosult kizárólagos jogokat tudhat magáénak meghatározott termékek körére vonatkozóan. Nem kell attól tartani, hogy a versenytársak ellopják az ötletet egészében, vagy a főbb jellemzőket.

A védjegyoltalom adta speciális jogi védelemhez szükséges lefolytatni lajstromozási eljárást, ezt követően a hatóság a bejelentés időpontjára visszamenőleg bejegyzi a védjegyet. A védjegy törvényi védelmet, egyediséget, versenyelőnyt, értéknövekedést és végső soron jövedelmet eredményez.

Eljárás elindítása a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH)

Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint hatáskörrel rendelkező szerv végzi ezt a tevékenységet. Feladatai közé tartozik a védjegy lajstromozása, az oltalom megszűnésének megállapítása, megújítása, megosztása, törlése, minden védjegybejelentés és védjegy megfelelő nyilvántartása, a közösségi védjegyrendszerhez és nemzetközi lajstromozásra kapcsolódó feladatok, továbbá a védjegyviták és érvénytelen bejegyzéshez kapcsolódó elsőfokú eljárás is.

Az eljárás a bejelentő hatósághoz intézett kérelmére indul, mely 2015 szeptembere óta elektronikus formában is elérhető. Bármely természetes vagy jogi személy a világ bármely országából tehet bejelentést, erre vonatkozóan nincsen korlátozás.

Fontos megemlíteni, hogy az elnyert oltalom földrajzi helyhez kötött, ennek tudatában érdemes kiválasztani a legmegfelelőbb opciót. A bejelentési igény irányulhat akár kizárólag belföldre, akár az Európai Unió területére, illetve harmadik ország területére is.

A bejelentést megelőzően az eljárást nehezítő tényezők kiszűrése céljából védjegykutatás javasolt, mely önállóan, hatósági úton, valamint ügyvédi segítséggel is végezhető.

Hazánkban az Európai Unióhoz való csatlakozást követően érvényessé váltak az európai uniós védjegyek is, következtetésképp ez külön kutatást igényel.

Az önálló védjegykutatás a szükséges jártasság hiánya miatt nem megbízható. A hatósági ügyintézésnél pedig fennáll az eredmény pontatlanságának lehetősége, emellett egy meglehetősen hosszú procedúráról van szó.

Érdemes, sőt, kifejezetten ajánlott szakember segítségét igénybe venni, másként nincs garantálva a minden részletre kiterjedő jogi háttértudás, mely gördülékenyen segít eligazodni az egyes kérdéseket illetően. A magas szintű szakértői segítséggel időt, pénzt és energiát takaríthat meg.

Védjegyekhez kapcsolódó külön eljárások menete

A hivatal háromtagú tanácsban jár el a beérkező ügyek vonatkozásában, majd szótöbbséggel határoz. A döntés ellenvetés hiányában akkor emelkedik jogerőre, amikor a bejelentőnek kézbesítik.

Védjegyeljárások során a tényeket hivatalból vizsgálják, tehát nem az ügyfelek állításai képezik az egyes megállapítások alapját. Kivételt jelentenek a felszólalás tárgyában, a törlési eljárásban, valamint a megszűnés megállapítására irányuló eljárásban tett nyilatkozatok és igazolt adatok.

Minden nyilatkozatot és tényt több példányban, határidőn belül szükséges beterjeszteni, ellenkező esetben a hiánypótlási időszak eredménytelen leteltét követően figyelmen kívül hagyják azokat.

Külön rendelkezés hiányában harminc nap áll az ügyfél rendelkezésére.

E határidőket kizárólag a lejárat előtt beterjesztett külön kérelemre hosszabbíthatják meg.

Csak különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezik a háromnál több alkalommal beterjesztett hosszabbítást, valamint a határidő három hónapot meghaladó időszakra kitolását célzó kérelmet.

Postai úton küldött beadvány előterjesztési idejének a kormányhivatalhoz, mint központi államigazgatási szervhez való beérkezés napját kell tekinteni, de a késve érkezett beadványt is befogadhatják feldolgozásra abban az esetben, ha azt ajánlott küldeményként adták postára még a határidő lejárta előtt.

Elmulasztott határidő esetén 15 napon belül van lehetőség igazolási kérelem előterjesztésének, melyben meg kell jelölni a mulasztás konkrét okát, valamint a vétlenséget valószínűsítő körülményeket. Megfelelő indoklás esetén az eljárás folytatódhat.

Az eljárás magyar nyelven zajlik, ennek megfelelően a bejelentési kérelmet is magyar nyelven kell elkészíteni. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum áll rendelkezésre, szükséges lehet a magyar fordítás mellékelése is. Alappal felmerülő kétség esetén további nehezítő körülmény, hogy ezt a fordítást hitelesített formában kérik.

Ellenérdekű fél részvétele esetén az eljárás nyilvános. Díjfizetés ellenében a megtekinthető iratokról másolat készíthető.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntését igény esetén a bíróság nem peres eljárásban vizsgálja felül. Védjeggyel kapcsolatos eljárások során meghatározott díj fizetendő, a költségmentességet nem engedélyezik, indokolt esetben legfeljebb mérsékelhetik.

Az Európai Uniós Védjegy, mint ahogy az az elnevezésből is sejthető, nem csupán egyetlen nemzet területén nyújt jogi védelmet, hanem a szervezet egész területén. A 28 tagállam integrációja ebben az esetben olyan, mintha egyetlen ország lenne. Védjegybejelentés az EUIPO-nál tehető. Ez a hivatal internacionális szinten célozza a szellemi tulajdon védelmét egységes oltalom útján.

Amennyiben nem az Európai Unió egész területére szeretne bejelentést tenni az ügyfél, hanem csupán valamely tagállamában, ennek sincs akadálya, az EU országai fenntartották nemzeti struktúrájukat is.

Előfordulnak olyan esetek is, amikor nem belföldön és nem is az Európai Unió területén, hanem egy harmadik országban szeretne védjegyet az ügyfél. Ilyenkor kiterjeszthető a magyar védjegy, például az Amerikai Egyesült Államok területére, azonban mindig tekintettel kell lenni az eltérő jogrendszerek sajátosságaira.

A fent leírtakból egyértelművé válik, hogy az oltalom adta pozitívumok elnyeréséig bonyolult az út. Munkatársaink naprakész és megbízható szakértelmet kínálnak, melynek segítségével bármely felmerülő akadály könnyedén felszámolható. Forduljon hozzánk bizalommal, hiszen a mi célunk az Ön védelme. Vegye fel velünk a kapcsolatot a weboldalon megtalálható elérhetőségek valamelyikén.