Megosztás 0

Alternative Dispute Resolution másnéven ADR egy olyan napjainkra kiforrott vitarendezési módszer, mely magában foglalja mind a mediáció mind a választottbíráskodás nyújtotta lehetőségeket.

A védjegyekhez és egyéb szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogviták gyakran hosszú évekig tartó bírósági tárgyalás következményeként kerülnek rendezésre. A bírósági út, magas és költségigénye, és hosszú ideje olyan alternatív megoldások létrehozatalát követelte meg, ami mindkét fél számára elfogadható végkifejletet hordoz magában.

Az ADR egyszerű és költséghatékony megoldást kínál a piac számos szereplőjének többek között multinacionális vállalatoknak, kis- és közepes vállalkozásoknak, start-up-oknak.

ADR eljárásra lehetőségünk nyílik mind nemzeti, mind uniós, mind nemzetközi szinten. További jó hír azoknak akik ezt a lehetőséget igénybe kívánják venni, hogy az egyes ADR szervezetek egymással is együttműködésben állnak.

Nemzetközi szinten a legmagasabb szintű ADR fórum a WIPO Mediációs és Választottbíráskodási Központja. A Központ segítséget nyújt:

  • megfelelő mediátor, vagy választottbíró illetve szakértő kiválasztásában saját adatbázisából,
  • közvetítők díjának meghatározásában,
  • költségek adminisztrációjának nyilvántartásában,
  • kapcsolattartás során.

Mediáció, Válaszottbíráskodás, Bírósági per:

Amennyiben nem kívánjuk igénybe venni az államok által biztosított bírósági utat, milyen lehetőségünk van? Mikor indítsunk mediációt, mikor vegyük igénybe választottbírósági utat?

A gazdasági szereplők közötti jogvita során sok esetben a felek közötti viszony nem mérgesedik el. Olyan esetben mikor a jogvita feloldásához elegendő csupán egy független harmadik személy közreműködése, akkor beszélünk mediációról. Mediáció során közelítik a felek álláspontját, és eredményeként egyesség jön létre, ami mindkét fél számára elfogadható. Választott bírói úton a felek saját bírókat jelölnek akik megválasztják a három főből álló testület elnökét. Így a tökéletesen kiegyensúlyozott bírói testület gyors döntésre képes. Az eljárás során a felek rendezhetik az eljárás költségeit, így az számukra előre látható és tervezhető.

A rendszer sikerét igazolja, hogy a WIPO által kezdeményezett mediációs eljárások 70%-a egyességgel végződik, míg a válaszottbírósági eljárások 40%-a során is megtalálják az egyesség lehetőségét a felek.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is együttműködésben áll a WIPO ADR szervezetével, továbbá az ADR lehetősége a magyar belföldi jogviták során is elérhető színte teljesen megegyező feltételekkel.

Kapcsolódó cikkek, bejegyzések